Логін:
Пароль:

  Будьласка, вкажіть адресу електронної пошти, на яку була здійснена реєстрація ...

e-mail:

Загальні питання
Прошу ответить на вопрос: Почему мне отказано в доступе? Я уже зарегистрированный пользователь и ранее заходила на свою страницу.

відповідь

Возникновение данной ситуации возможно в том случае, если Вы неверно вводите пароль либо логин. Если же Вы убеждены что вводите все правильно - свяжитесь с администратором.

Хочу, получать счет за коммунальные услуги в печатном виде на домашний адрес, а не только просматривать в электронном. Как это сделать?

відповідь

Счета за коммунальные услуги могут рассылаться в бумажном варианте по соответствующему адресу. Рассылка счета указывается при регистрации.

Для того чтобы отметить такой способ получения счета, необходимо зайти на личную страницу на сайте. На странице возле ФИО владельца находится ссылка "Редагувати профiль - ...". Зайдя по этой ссылке, Вы попадаете в профиль пользователя. Здесь можно выбрать отметку для получения счета за коммунальные услуги. При нажатии на кнопку "Зберегти" измененные данные сохраняются.

Сайт не дает возможность зарегистрироваться, утверждает что по этому адресу регистрация уже была, видимо осталась от прежних владельцев. Как можно ее отменить?

відповідь

В данном случае Вам необходимо связаться с администратором сайта по e-mail.

В письме необходимо сообщить, что Вы хотите перерегистрироваться, и указать ФИО нового квартиросъемщика, адрес, лицевой счет.

После проверки данных старая учетная запись будет заблокирована и у Вас появится возможность перерегистрироваться по данному адресу.

Кто должен убирать лестничные клетки в подъезде в 5-этажном доме: ЖЕК или жильцы подъезда?

відповідь

В тарифах на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, утвержденных решением исполкома городского совета от 25.07.2008г. № 642, не заложена составляющая "уборка лестничных клеток в подъезде", соответственно убирать лестничные клетки должны жильцы подъезда. В тарифах, разрабатываемых в настоящее время для каждого дома на основании Постановления Кабинета министров Украины №529 от 20.05.2009г., в Типовом перечне услуг по содержанию домов и придомовой территории предусмотрена услуга "уборка лестничных клеток". Будет ли входить эта составляющая в тариф для Вашего дома должны будут решить жильцы, в случае отказа от этой услуги, необходимо будет оформить соответствующие документы.

Звернення громадян у сфері житлових питань досить різноманітні і це не дивно, бо житлове законодавство має дуже об`ємний перелік правових відносин. У квітні 2008 року гр. Губа О. О. звернувся із запитом, чи можливо зняти з реєстрації його колишню дружину, коли вона не проживає з червня 2006 року і взагалі які є обставини, що роблять його вимогу правомірною.

відповідь

Гр. Губі О. О. було рекомендовано звернутися до суду згідно ст. 72 ЖК України, також було надано пояснення відносно правомірності його вимоги ст. 71 ЖК України.

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами

При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом. Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад шість місяців у випадках:

1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років - протягом усього періоду проходження зазначеної військової служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби - протягом перших п'яти років перебування на дійсній військовій службі;

2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;

3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї.

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

4) виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна (піклувальника) - протягом усього часу виконання цих обов'язків;

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги - протягом усього часу перебування в них;

6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі - протягом усього часу перебування в ньому;

7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї.

Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними покарання. ( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від 06.05.93, N 1525-III ( 1525-14 ) від 02.03.2000, N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )

Стаття 72.Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.

Вивчаючи інтернет – практику юристів можливо помітити ,що випадки правового нігілізму, лише зростають. Батьки постійно звертаються до консультантів з права про порушені права їх неповнолітніх дітей, їм часто відмовляють у реєстрації дитини на їх житлову площу, вимагаючи згоду всіх співвласників.

відповідь

Зазначені у ст. 65 ЖК України та ст. 29 ЦК України чітко зазначено де повинна мешкати малолітня особа, та які вимоги існують стосовно реєстрації.

Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення

Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сім'ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім'ї права користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сім'ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.

Стаття 29. Місце проживання фізичної особи

1. Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

3. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки та піклування або судом.

4. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

5. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна

6. Фізична особа може мати кілька місць проживання.

Яким чином та на яких умовах укладається договір про реструктуризацію боргів, які виникли до 1 грудня 2006 року. А також до якого нормативно – правового документу необхідно звертатися, щоб отримати вірну відповідь на це питання

відповідь

в Україні є чинним – Закон України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати за житлово – комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» від 20 лютого 2003 року, який набрав чинності з 1 липня 2003 року. У цьому законі немає ніяких визначень щодо строків по яких виникла заборгованість, але для того, щоб отримати більш досконалу відповідь на це питання, необхідно звернутися до іншого закону, який його доповнює. Таким є Закон України «Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року» від 20 грудня 2006 року. У цьому законі у ст.1 зазначено – Установити , що заборгованість з квартирної плати ( плати за утримання житла) та плати за комунальні послуги ( водо, тепло- , газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) наймачів жилих приміщень та власників жилих будинків або квартир, яка склалася станом на 1 грудня 2006 року, перед надавачами зазначених послуг реструктуризується у порядку визначеному Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово – комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

Не поодинокі випадки коли батьки бажають зареєструвати дитину до когось зі своїх близьких. 6 жовтня було звернення подружжя Сомових. Вони бажали, щоб їх девяти річна донька була зареєстрована до своєї бабусі. Їм було відмовлено з наступних підстав:

відповідь

ст. 29 Цивільного кодексу України дає змогу чітко зрозуміти відповідь на це питання. У п. 4 зазначено, що місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків, ( усиновлювачів ) або одного з них, з ким вона проживає.

У п.2 зазначено, що особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом. А у ст. 13 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зазначено інше, що вільний вибір місця проживання обмежується щодо: осіб, які не досягли 16- річного віку. Це питання є спірним і вирішити його можливо завдяки правовому розумінню про колізію норм права, тобто Цивільний кодекс України має пріоритет по відношенню до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Що необхідно для реєстрації місця проживання особи?

відповідь

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» дає визначення цьому питанню, а саме у статті 6 зазначено: для реєстрації особа подає :

1.Письмову заяву. Діти віком від 15 до18 років подають заяву особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення , посвідченого в установленому порядку;

2.Паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку , подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України .Іноземець та особа без громадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;

3.Квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

4.Два примірники талона для реєстрації;

Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною підставою для реєстрації місця проживання особи.

Написати листВи маєте можливість надіслати запитання фахівцям "ІНФО-КОМ": service.infocom@gmail.com